Basisonderwijs

Adres


Kindcentrum De Spreng

Bezoekadres
Van Houtenlaan 3
3771 CT Barneveld

Postadres
Postbus 191
3770 AD Barneveld

Onderwijs
tel: 0342 – 415 186
e-mail: directie.sb@pcogv.nl

Opvang
Klantcontact:
tel: 0342 – 729 120
e-mail: klantcontact@pcogv.nl

tel: 06 – 41883846  (KDV)
tel: 06 – 81970814   (BSO 14:15 – 18:00)


[avia_codeblock_placeholder uid="0"]

Openingstijden


Kinderopvang

KDO:

Maandag:
07.30-18.00 uur

Dinsdag:
07.30-18.00 uur

Woensdag:
07.30-18.00 uur

Donderdag:
07.30-18.00 uur

Vrijdag:
07.30-18.00 uur

LRK-nummer KDV:

134566841

Door te klikken op het LRK nummer komt u op de site waar alle GGD rapporten staan.

Basisonderwijs

Maandag  t/m vrijdag:
8.30 uur tot 14.15 uur

BSO

BSO:

Maandag:
14.15-18.00 uur

Dinsdag:
14.15-18.00 uur

Woensdag:
14.15-18.00 uur

Donderdag:
14.15-18.00 uur

LRK-nummer:

624640218

Door te klikken op het LRK nummer komt u op de site waar alle GGD rapporten staan.

VSO

VSO:

Maandag:
07.30-08.30 uur

Dinsdag:
07.30-08.30 uur

Donderdag:
07.30-08.30 uur

Vrijdag:
07.30-08.30 uur


Aanmelden


Klik hier om je aan te melden

Basisonderwijs

De basisschool is een belangrijk stuk in het leven voor de kinderen en voor u. Een groot deel van de dag vertrouwt u uw kind toe aan ons team. U wilt onderwijs dat uw kind een stevig fundament geeft voor zijn of haar verdere leven en dat past bij uw ideeën en wensen op het gebied van opvoeding en levenswijze. Kindcentrum De Spreng staat voor inspirerend christelijk onderwijs waarbij we elke dag bouwen aan de toekomst van uw kind.

Wij willen uw kind graag begeleiden en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. In ons onderwijs, maar ook daarbuiten in de opvang die wij aanbieden. En dat begint bij vertrouwen. Samen belangrijke gebeurtenissen vieren, verstevigt de onderlinge band en draagt bij tot sociale opvoeding.

Na acht jaar op De Spreng willen we bij onze leerlingen bereikt hebben dat:

  • zij Jezus Christus als Zoon van God hebben leren kennen
  • zij oog hebben voor de naaste en hun omgeving
  • zij veel positieve ervaringen hebben opgedaan en vol vertrouwen uitdagingen aandurven
  • zij hun eigen niveau kennen en zich daar goed bij voelen
  • zij met voldoende ’bagage’ een goede plek in het voortgezet onderwijs vinden.

We bieden ons onderwijs deels thematisch aan, deels volgens een vast programma. We werken op veel momenten groepsdoorbroken en maken in onze les gebruik van coöperatieve werkvormen. We proberen recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen door adaptief onderwijs te bieden en de leerling op zijn of haar niveau te begeleiden.

Allemaal kanjers!

Al heel wat jaren verzorgen we lessen waarin we de leerlingen trainen om zogenoemde ‘kanjers’ te worden, te zijn en te blijven. Het belangrijkste doel van kanjertrainingen is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De kinderen leren dat ze invloed hebben op het gedrag van zichzelf en de ander. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

Extra zorg of uitdaging

Wij proberen binnen onze mogelijkheden zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wat leerlingen nodig hebben. Binnen de leerlijnen van ons onderwijs komen alle talenten en onderwijsbehoeften aan bod, met zowel voldoende mogelijkheden voor meer- en hoogbegaafde kinderen als voor kinderen die extra zorg nodig hebben.

Een passend aanbod

Met verreweg de meeste kinderen op Kindcentrum De Spreng gaat het goed. Het leren en de persoonlijke ontwikkeling verlopen voorspoedig, kortom geen zorgen dus. Toch kan het ook voorkomen dat dit minder soepel gaat en een kind extra ondersteuning nodig heeft om tot een adequate ontwikkeling te komen. Op basis van onze deskundigheid weten we wanneer het nodig is om aanvullende expertise in te zetten. Deze expertise kan intern beschikbaar zijn, maar ook geleverd worden door een van onze samenwerkingspartners. Ouders zijn onmisbare partners in dit proces.

Als een kind meer uitdaging aankan

Voor meer- en hoogbegaafde kinderen bieden we Levelwerk aan. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen werken aan verdiepende leerstof bij allerlei vakgebieden. Deze leerlingen stimuleren we om zo effectief mogelijk de tijd in te delen (wat betreft de basisstof), zodat ze tijd creëren voor Levelwerk. Omdat deze leerlingen het basiswerk vrij makkelijk doorlopen, wordt het geminimaliseerd. Zo houden ze tijd over om verdiepende stof tot zich te nemen.

Levelwerk kan zowel zelfstandig worden gedaan als samenwerkend. De leerlingen werken bijvoorbeeld aan Spaans, Duits of een andere vreemde taal. Daarnaast wordt er in boekjes gewerkt als ‘Denkwerk’, ‘Rekentijgers’ en ‘Op weg naar het VO’. Iedere jaargroep heeft zijn eigen Levelbox waaruit gewerkt wordt. Wij streven ernaar om Levelwerkers uit verschillende groepen te laten samenwerken, zodat ze hulp bij elkaar kunnen vragen en elkaar op weg kunnen helpen.

Ouders

U wilt, net als wij, het beste voor uw kind en daarom is het prettig wanneer het contact tussen ouders en het kindcentrum zo goed mogelijk verloopt. We organiseren daarom diverse contactmomenten tussen ouders en school (zoals nieuwsbrief en oudercafés) en tussen ouders en de leerkrachten, maar we zijn altijd bereid om tussen geplande momenten te overleggen over de ontwikkeling van uw kind.

Betrokken ouders maken het verschil

Ouders kunnen op vele manieren betrokken zijn bij ons kindcentrum. Door hulp bij de hoofdluiscontrole, sportactiviteiten, helpen onderhouden van de schoolomgeving, hand- en spandiensten, activiteitencommissie of MR.

Bekijk voor uitgebreide informatie ook onze schoolgids via de documentenbank.

Verder houden we u op de hoogte via onze nieuwsbrief en facebookpagina


JIB5798
JIB5772
JIB5837
JIB5857
JIB5734
JIB5711
JIB5701

Wat er gebeurt bij ons!

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Een deel van de kosten van kinderopvang wordt vergoed. Zo maakt de overheid het voor ouders financieel mogelijk om werk en zorg te combineren. Voorwaarden kinderopvangtoeslag Je ontvangt alleen kinderopvangtoeslag als je […]



Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen het kindcentrum. In deze nieuwsbrief vindt u actuele nieuwsberichten, de agenda voor de komende maand en diverse mededelingen.